ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer
Bent u een gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. Dan zijn er mogelijkheden voor financiering via het Zelfstandigenloket.
 
Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)
Deze uitkering is bestemd als tijdelijke ondersteuning om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente verstrekt de uitkering in de vorm van een renteloze geldlening voor maximaal 12 maanden. Zijn de problemen dan nog niet opgelost? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden een uitkering krijgen. Dit laatste kan alleen als de problemen zijn onstaan door externe omstandigheden die van tijdelijke aard zijn en de onderneming nog steeds levensvatbaar wordt geacht als het onderliggende probleem wordt opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.

Bedrijfskrediet
Heeft u kapitaal nodig om uw bedrijf te kunnen voortzetten? Dan kunt u een bedrijfskrediet aanvragen in plaats van een uitkering. Heeft u een uitkering voor levensonderhoud én een krediet nodig, dan wordt levensonderhoud opgenomen in het bedrijfskrediet. Zo'n bedrijfskrediet is een rentedragende lening (rentepercentage 8%) van maximaal € 193.784,00 (per 01-01-2017).

Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen
  • U heeft minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer in uw eigen levensonderhoud kunnen voorzien
  • Uw bedrijf is binnen een termijn van 12 maanden weer levensvatbaar (dat wil zeggen dat u zowel privé en zakelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen)
  • Uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard
  • U kunt niet op een andere manier aan een financiering komen (bank, partner, familie)
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is bij Mercado mogelijk)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo