ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de oudere ondernemer

De specifieke Bbz-ouderenregeling wordt met ingang van 1 januari 2020 afgebouwd. Dit betekend dat van af deze datum de toegang tot de Bbz-ouderenregeling beperkt is tot zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf die zijn geboren vóór 1 januari 1960 en die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daarnaast is de datum van aanvraag bepalend voor de vaststelling of u als oudere zelfstandige nog in aanmerking kan komen voor de Bbz-ouderenregeling. De afbouw van de Bbz-ouderenregeling heeft geen enkel gevolg voor de bestaande gebruikers van deze regeling.

 
Bedrijfskrediet
U kunt tevens in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal ''om niet'' per bedrijf of zelfstandig beroep. De hoogte van uw vermogen heeft invloed op de hoogte van dit bedrag, de vorm waarin het bedrijfskrediet verstrekt kan
worden -en of u hier recht op heeft. Dit bedrag is bedoeld om schulden te betalen of noodzakelijke investeringen te doen in uw bedrijf. Neemt u voor actuele informatie t.a.v. de voorwaarden, het (maximaal) te lenen bedrag en bijbehorende rente contact op met het Zelfstandigenloket Eindhoven. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 040.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen 
    • U bent voor 1 januari 1960 geboren en u bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
    • U voldoet aan het urencriterium;
    • U bent minimaal tien jaar aaneengesloten zelfstandig ondernemer geweest;
    • U behaalt naar verwachting uit uw bedrijf een bruto inkomen van gemiddeld en minstens € 7.799,- per boekjaar;
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo