ZLF-LogoCMYK-300dpi

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u niet in staat om uw bedrijf voort te zetten omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn? Moet u door omstandigheden uw bedrijf noodgedwongen beëindigen of verkopen? Bent u 55 jaar of ouder, maar hebt u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
 
Wanneer uw partner heeft meegewerkt in het bedrijf dan kan hij/zij ook een beroep doen op deze uitkering. Bij de aanvraag wordt ook rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld, eigen woning, auto of sieraden).
 
U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, en uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer voor de IOAZ in aanmerking te komen
  • U bent 55 jaar of ouder, maar heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt
  • U heeft minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en aansluitend 7 jaar in loondienst
  • U heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf dan moet u minimaal 875 uur per jaar gewerkt hebben en uw partner minimaal 525 uur
  • De inkomsten (de winst) uit bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder dan € 23.938,00 (per 01-01-2017) bruto. De inkomsten van de partner uit bedrijf tellen mee als inkomsten
  • Verwacht inkomen in de toekomst is minder dan € 25.433,00 (01-01-2017) per jaar
  • Op het moment van de aanvraag staat uw onderneming nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Na uw IOAZ aanvraag heeft u maximaal 18 maanden de tijd om op een verantwoorde manier te stoppen met uw bedrijf.
 
Let erop dat uw bedrijf nog niet beëindigd is op het moment van aanvraag!
 
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is bij Mercado mogelijk)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo