ZLF-LogoCMYK-300dpi

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u niet in staat om uw bedrijf voort te zetten omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn? Moet u door omstandigheden uw bedrijf noodgedwongen beëindigen of verkopen? Bent u geboren vóór 1 januari 1960, maar hebt  nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
 
U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, en uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden. Wanneer uw partner heeft meegewerkt in het bedrijf dan kan hij/zij ook een beroep doen op deze uitkering. Bij de aanvraag wordt ook rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld, eigen woning, auto of sieraden).
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer voor de IOAZ in aanmerking te komen
  • U bent geboren vóór 1 januari 1960, maar hebt u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • U heeft minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en aansluitend 7 jaar in loondienst
  • U heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit kan mogelijk zijn naast het werkzaam zijn in dienstbetrekking. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf dan moet u minimaal 875 uur per jaar gewerkt hebben en uw partner minimaal 525 uur
  • Er geldt een inkomsten norm (de winst) uit uw bedrijf waarbij de inkomsten van de partner uit het bedrijf meetellen als inkomsten
  • De inkomsten uit bedrijf of beroep bedroegen, samen met eventuele overige inkomsten, de laatste 3 boekjaren gemiddeld minder dan € 25.909 (bruto) per jaar, (per 01-01-2020).
  • Bij voortzetting van het bedrijf zouden de inkomsten naar verwachting minder dan € 26.760 (per 01-01-2020) per jaar bedragen.
  • Op het moment van de aanvraag staat uw onderneming nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Na uw IOAZ aanvraag heeft u maximaal 19 maanden de tijd om op een verantwoorde manier te stoppen met uw bedrijf.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet de laatste 3 jaar in Nederland zijn uitgeoefend.
 
Let erop dat uw bedrijf nog niet beëindigd is op het moment van aanvraag!
 
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo