ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer

Een gevestigde ondernemer is een persoon die al langere tijd in zijn eigen bestaan heeft kunnen voorzien vanuit zijn bedrijf. Wanneer u een gevestigde ondernemer bent met tijdelijke financiële problemen bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt? Dan zijn er mogelijkheden voor financiering via het Zelfstandigenloket.

 
Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
Deze uitkering is bestemd als tijdelijke ondersteuning om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente verstrekt de uitkering in de vorm van een renteloze geldlening voor maximaal 12 maanden. Zijn de problemen dan nog niet opgelost? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden een uitkering krijgen. Dit laatste kan alleen als de problemen zijn ontstaan door externe omstandigheden die van tijdelijke aard zijn en de onderneming nog steeds levensvatbaar wordt geacht als het onderliggende probleem wordt opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.

Bedrijfskrediet
Sinds 2020, de nieuwe wetswijziging, kan voor een gevestigde ondernemer een uitkering levensonderhoud naast het bedrijfskrediet worden aangevraagd. Dit is hetzelfde wanneer u bijvoorbeeld beginnende zelfstandigen bent. Neemt u voor actuele informatie t.a.v. het (maximaal) te lenen bedrag en bijbehorende rente contact op met het Zelfstandigenloket Eindhoven. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 040.

Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen 
    • U heeft als gevestigde zelfstandige  gedurende een redelijke termijn het bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend.
    • Uw bedrijf is binnen een termijn van 12 maanden weer levensvatbaar (dat wil zeggen dat u zowel privé en zakelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen)
    • Uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard
    • U kunt niet op een andere manier aan een financiering komen (bank, partner, familie)
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo