ZLF-LogoCMYK-300dpi

Stoppen met uw bedrijf
Is uw bedrijf niet langer levensvatbaar? Dat wil zeggen dat u privé en zakelijk niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Bent u door andere redenen niet meer in staat uw bedrijf voort te zetten? Dan moet u uw bedrijf beëindigen.
Gedurende de beëindigingsperiode kunt u in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering voor beëindigende ondernemer om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Het kan zijn dat er nog van alles moet gebeuren voordat u kunt stoppen. Denk daarbij aan verkoop van de voorraad of het afronden van een nog openstaande opdracht.
 
Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen
  • U moet uw best doen om het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen (binnen 12 maanden. Dat is namelijk de maximale termijn voor de uitkering) 
  • Zodra het bedrijf is uitgeschreven moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Zelfstandigenloket. De uitkering zal dan direct worden beëindigd 
  • Indien er na de bedrijfsbeëindiging geen of onvoldoende inkomsten zijn, moet u al vóór de beëindiging van uw bedrijf een Participatiewet of IOAZ-uitkering aanvragen

Let op: om voor een IOAZ- uitkering in aanmerking te kunnen komen, bent u zelfs verplicht om vóór de bedrijfsbeëindiging een aanvraag IOAZ in te dienen. Zijn er voldoende inkomsten uit een andere bron zoals bijvoorbeeld van de partner dan bestaat er geen recht op een Bbz-uitkering voor beëindigend ondernemer.

Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo