ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Eindhovense Zaak

Samenwerking
De Eindhovense Zaak werkt samen met Fontys Hogescholen, het ondernemersklankbord (OKB) en het Zelfstandigenloket regio Eindhoven (ZLE). In onderstaande cirkel ziet u hoe deze samenwerking verloopt. In het midden staat de ondernemer. De ondernemer wordt door alle drie de instanties ondersteund. De begeleiding wordt uitgevoerd door een student, samen met een coach vanuit het Ondernemersklankbord. 

Eindhovense Zaak
Binnen het samenwerkingsverband verzorgt de Eindhovense Zaak een uitvoerende functie. Zij verzorgt het ondersteunen en adivseren van ondernemers op dagelijkse basis met behulp van junior adviseurs. Dit zijn studenten van Fontys Hogescholen met een financiële of commerciële achtergrond. Nadat bepaald is dat de ondernemer onder de doelgroep valt, kan begonnen worden met het ondersteuningsproject.

Ondernemersklankbord
Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Door hun uitgebreide ervaring kunnen adviseurs van het OKB ondernemers richting geven in het managen van hun bedrijf en het maken van keuzes. Hierbij functioneren de vrijwilligers als klankbord voor de ondernemer. Het blijkt vaak verstandig om naast het traject bij de Eindhovense Zaak ook de ondersteuning van het OKB in te roepen. Zo krijgt de ondernemer een balans van enthousiasme en ervaring. Daarnaast hebben deze adviseurs ook de beschikking over een zeer groot netwerk waarbinnen altijd connecties te maken zijn.

Fontys Hogescholen
Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn. Met haar onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot.

Zelfstandigenloket regio Eindhoven
Het Zelfstandigenloket regio Eindhoven helpt ondernemers met hun financiering en geeft andere ondersteuning. Doordat het Zelfstandigenloket Eindhoven onder andere verantwoordelijk is voor aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), heeft ze een goed beeld van de ondernemer. Als het Zelfstandigenloket Eindhoven constateert dat een ondernemer potentieel baat kan hebben bij ondersteuning door de Eindhovense Zaak, kan de ondernemer worden doorverwezen. Op dit moment functioneert het Zelfstandigenloket Eindhoven als onafhankelijke beoordelingspartij of ondernemers in aanmerking komen voor hulp bij de Eindhovense Zaak. Dit is om oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Aanmelden voor De Eindhovense Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het Zelfstandigenloket Eindhoven zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar De Eindhovense Zaak. 

 

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo