ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Eindhovense Zaak

De Eindhovense Zaak’ (DEZ) is een samenwerkingsverband tussen het Zelfstandigenloket regio Eindhoven, het Ondernemersklankbord (OKB) en Fontys Hogescholen. 
De Eindhovense Zaak beoogt uitkomst te bieden aan: 
-    ondernemers die door financiële problemen in hun voortbestaan worden bedreigd; en
-    ex-ondernemers met één of meerdere zakelijke schulden waarvan de financiële administratie niet op orde is ten behoeve van een saneringstraject.

Ondernemer
De Eindhovense Zaak is een leerwerkbedrijf, waarin studenten van Fontys Hogescholen, samen met een bedrijfsmentor van het OKB, aan de slag gaan om de ondernemer te helpen. Het gaat om tijdelijke ondersteuning gericht op het oplossen van acute, financiële problemen. De zelfredzaamheid van de ondernemer staat centraal. Doelstelling is dat de ondernemer uiteindelijk met toekomstperspectief weer gezond op eigen benen kan staan.

De Eindhovense Zaak zorgt, gedurende een periode van maximaal 6 maanden, voor het op orde brengen van de boekhouding. Na deze periode moet duidelijk zijn of de ondernemer zijn onderneming verder zelfstandig kan voortzetten.

Ex-ondernemer
Als een minnelijk saneringstraject voor een ex-ondernemer niet mogelijk is, kan een verzoek tot toetreding tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor moeten onder andere de financiële gegevens van de afgelopen drie jaar op orde zijn. Mits er één of meerdere zakelijke schulden uit het verleden zijn, kan de Eindhovense Zaak gedurende een maximale periode van 6 maanden de boekhouding van de ex-ondernemer op orde brengen, zodat toetreding tot de Wsnp mogelijk is.

Start van de Eindhovense Zaak
De Eindhovense Zaak is medio 2017 van start gegaan met in eerste instantie drie studenten, twee OKB mentoren en één coördinator. Het bezoekadres voor de Eindhovense Zaak is Kennispoort, gevestigd aan de J.F. Kennedylaan 2 in Eindhoven. 

Aanmelden voor de Eindhovense Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLE zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar de Eindhovense Zaak. 

 

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is alleen bij Mercado mogelijk!)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Kennispoort (Kamer van Koophandel)
J.F. Kennedylaan
25612 AB Eindhoven
Alleen op afspraak

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo