ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Eindhovense Zaak

De Eindhovense Zaak’ (DEZ) is een samenwerkingsverband tussen het Zelfstandigenloket regio Eindhoven, het Ondernemersklankbord (OKB) en Fontys Hogescholen. De Eindhovense zaak ondersteunt en adviseert ondernemers die een beroep doen op de sociale wetgeving voor ondernemers en niet zelf de benodigde informatie kunnen aanleveren. Deze ondernemers melden zich veelal bij het Zelfstandigenloket Eindhoven. Zij kunnen onder meer een Bbz-uitkering aanvragen of bedrijfskapitaal verwerven. Hiervoor is een aantal documenten vereist (zoals jaarcijfers, een ondernemingsplan en een schuldenoverzicht). De Eindhovense zaak ondersteunt hierbij. Het is ons doel om er voor te zorgen dat de ondernemer ook leert om te gaan met een administratie, zodat de ondernemer zelf in de toekomst de boekhouding kan bijhouden.

Ondernemer

De Eindhovense Zaak is een stagebedrijf, waarin studenten van Fontys Hogescholen, samen met een bedrijfsmentor van het OKB, aan de slag gaan om de ondernemer te helpen. Het gaat om tijdelijke ondersteuning gericht op het oplossen van acute, financiële problemen. De zelfredzaamheid van de ondernemer staat centraal. Doelstelling is dat de ondernemer uiteindelijk met toekomstperspectief weer gezond op eigen benen kan staan.

De Eindhovense Zaak zorgt, gedurende een periode van maximaal 6 maanden, samen voor het op orde brengen van de boekhouding. Na deze periode moet duidelijk zijn of de ondernemer zijn onderneming verder zelfstandig kan voortzetten.

Start van de Eindhovense Zaak
De Eindhovense Zaak is medio 2017 van start gegaan met in eerste instantie drie studenten, twee OKB mentoren en één coördinator. Het bezoekadres voor de Eindhovense Zaak is Kennispoort, gevestigd aan de J.F. Kennedylaan 2 in Eindhoven. 

Aanmelden voor de Eindhovense Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLE zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar de Eindhovense Zaak. 

 

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo