ZLF-LogoCMYK-300dpi

Voorbereidingsperiode

Heeft u een bijstandsuitkering en bent u van plan een onderneming te starten? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de voorbereidingsperiode. Dit is een re-integratietraject gericht op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. Aanmelden voor het voorbereidingstraject kan alleen via uw contactpersoon van de gemeente Eindhoven en onder de volgende voorwaarden:
- U heeft een realistisch plan/idee
- U volgt geen andere re-integratietrajecten
- U heeft geen problematische schulden  

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op via 14 040 of via de mail

Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is alleen bij Mercado mogelijk!)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Kennispoort (Kamer van Koophandel)
J.F. Kennedylaan
25612 AB Eindhoven
Alleen op afspraak

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo