• Banner 1 Nieuw

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Papieren inkomen

Ingaande 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 aangepast. Hierdoor is een oplossing gekomen voor de problemen rondom het ‘papieren inkomen’¹, Deze aanpassing regelt, dat de Bbz-uitkering, die is omgezet in bijstand ‘om niet’, geen onderdeel meer is van het toetsingsinkomen voor toeslagen en geen effect heeft op andere inkomensafhankelijke regelingen.

Deze aanpassing in de URLB 2011 biedt echter geen oplossing voor de gevallen waarbij de bijstand vóór 2017 definitief is vastgesteld.
Klik hier om naar 'Veel gestelde vragen (FAQ) te gaan en lees de tekst onder de vragen:
- Ik heb in 2015 een uitkering van het ZLE ontvangen. Krijg ik hiervan nog een jaaropgave? en
- Waarom heb ik een jaaropgave 2016 ontvangen? Ik heb in 2016 helemaal geen uitkering ontvangen?

¹   De uitkering levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 wordt allereerst verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Na afloop van het boekjaar waarin de uitkering is verstrekt, wordt mede aan de hand van het overig inkomen, de hoogte van de uitkering door de gemeente definitief vastgesteld. Als uit de definitieve berekening blijkt dat er recht op bijstand bestaat, is deze pas belast (bijstand ‘om-niet’) en wordt een jaaropgave verstrekt van het kalenderjaar waarin deze berekening is gemaakt. Dus niet het jaar waarin de ‘voorlopige’ bijstand is betaald. Deze bijstand ‘om niet’ wordt aangeduid als het zogenaamde ‘papieren inkomen’.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is alleen bij Mercado mogelijk!)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Kennispoort (Kamer van Koophandel)
J.F. Kennedylaan
25612 AB Eindhoven
Alleen op afspraak

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo