• Banner 1 Nieuw

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Let op

Alle informatie over de aanvraag en het aanvraagformulier voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers vind je op het ondernemersloket.

 
Het Zelfstandigenloket Eindhoven
Het Zelfstandigenloket Eindhoven (ZLE) van de gemeente Eindhoven is er zowel voor startende, gevestigde als beëindigende ondernemers in Eindhoven. Het loket ondersteunt zelfstandigen met financiering, begeleiding en advies bij de start, voortgang of beëindiging van hun bedrijf of juist om beëindiging van een bedrijf te voorkomen.
 
Voor wie?
 • Zelfstandigen met financiële problemen
 • Zelfstandigen die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen
 • Uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf
 • Toegang tot de Bbz-ouderenregeling is beperkt tot zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf die zijn geboren vóór 1 januari 1960
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandigen
 • Zelfstandigen met schulden
 • Ook ondernemers in de binnenvaart kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente
Waarvoor kunt u terecht bij het Zelfstandigenloket?
 • Het loket geeft advies bij uw aanvraag van een Bbz-bedrijfskrediet of Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

 • Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10157. Informatie over de regeling en procedure volgt zo snel mogelijk.

 • Wanneer u een uitkering (WW of Participatiewet) heeft en een eigen onderneming wil beginnen dan kan het loket u bij de opstartfase adviseren bij de aanvraag van een uitkering levensonderhoud (in de vorm van een renteloze lening) en/of een bedrijfskrediet.

 • Wanneer u (voortijdig) met uw bedrijf moet stoppen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering als beëindigende zelfstandige.

 • Wanneer u schulden heeft die uw bedrijfsvoering in de weg staan, kan schuldhulpverlening een uitkomst bieden.

 • Het Zelfstandigenloket kan met u de situatie van uw bedrijf bespreken en adviseren bij het oplossen van uw probleem. Ook kan het loket u verwijzen naar de juiste instanties en naar partijen als Qredits, MKB Doorgaan, Ondernemersklankbord en de Eindhovense Zaak.
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo