• Banner 1 Nieuw

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Het Zelfstandigenloket Eindhoven
Het Zelfstandigenloket Eindhoven (ZLE) van de gemeente Eindhoven is er zowel voor startende, gevestigde als beëindigende ondernemers in Eindhoven. Het loket ondersteunt zelfstandigen met financiering, begeleiding en advies bij de start, voortgang of beëindiging van hun bedrijf of juist om beëindiging van een bedrijf te voorkomen.
 
Voor wie?
 • Zelfstandigen met financiële problemen
 • Zelfstandigen die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen
 • Uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf
 • Toegang tot de Bbz-ouderenregeling is beperkt tot zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf die zijn geboren vóór 1 januari 1960
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandigen
 • Zelfstandigen met schulden
 • Ook ondernemers in de binnenvaart kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente
Waarvoor kunt u terecht bij het Zelfstandigenloket?
 • Het loket geeft advies bij uw aanvraag van een Bbz-bedrijfskrediet of Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

 • Wanneer u een uitkering (WW of Participatiewet) heeft en een eigen onderneming wil beginnen dan kan het loket u bij de opstartfase adviseren bij de aanvraag van een uitkering levensonderhoud (in de vorm van een renteloze lening) en/of een bedrijfskrediet.

 • Wanneer u (voortijdig) met uw bedrijf moet stoppen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering als beëindigende zelfstandige.

 • Wanneer u schulden heeft die uw bedrijfsvoering in de weg staan, kan schuldhulpverlening een uitkomst bieden.
 • Het Zelfstandigenloket kan met u de situatie van uw bedrijf bespreken en adviseren bij het oplossen van uw probleem. Ook kan het loket u verwijzen naar de juiste instanties en naar partijen als Qredits, MKB Doorgaan, Ondernemersklankbord en de Eindhovense Zaak.
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is bij Mercado mogelijk)

Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo